Akidah Tajsim Wahabi

Dari makna jisim secara Bahasa maupun istilah, kita pahami makna tajsim yaitu menganggap Dzat Allah memiliki bagian dan susunan. Kaum wahabi, ketika mereka menafikan bagian dan susunan dari Dzat Allah, maka sesungguhnya mereka hanya menafikannya secara lafadznya saja, sedangkan maknanya mereka benar-benar menetapkannya. Kita buktikan apa sebenarnya yang mereka sebut dengan bagian (ab’adh) dan organ…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Sejarah Wahabi

[author] [author_image timthumb=’on’]https://santri.net/wp-content/uploads/2014/09/santri12.jpg[/author_image] [author_info] Oleh Santri Senior[/author_info] [/author] Sejarah Wahabi Menanggapi banyaknya permintaan pembaca tentang sejarah berdirinya Wahabi maka kami berusaha memenuhi permintaan itu sesuai dengan asal usul dan sejarah perkembangannya semaksimal mungkin berdasarkan berbagai sumber dan rujukan kitab-kitab yang dapat dipertanggung-jawabkan, diantaranya, Fitnatul Wahabiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, I’tirofatul Jasus AI-Injizy pengakuan Mr.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Kesesatan Konsep Tauhid Trinitas Wahabi

KESESATAN TAUHID WAHABI (VERSI DIALOG) WAHABI: “Mengapa Anda menilai kami kaum Wahabi termasuk aliran sesat, dan bukan Ahlussunnah Wal-Jama’ah. Padahal rujukan kami sama-sama Kutubus-Sittah (Kitab Standar Hadits yang enam).?” SUNNI: “Sebenarnya kami hanya merespon Anda saja. Justru Anda yang selalu menyesatkan kelompok lain, padahal ajaran Anda sebenarnya yang sesat.” WAHABI: “Di mana letak kesesatan ajaran…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Menggugat Madzhab Hanbali Versi Wahabi

Suatu ketika seorang Wahabi (W) berkunjung ke rumah teman akrabnya yang Mantan Wahabi (MW). Setelah sampai di rumahnya, ternyata MW baru datang dari ziarah ke kuburan seorang wali dengan tujuan tabaruk. Akhirnya terjadilah dialog berikut ini: W: “Dari mana bro?” MW: “Dari ziaroh ke makam waliyullah dengan tujuan tabaruk?” W: “Loh, kok tabaruk ke kuburan.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Mufti Wahabi Melegalkan Bid’ah Hasanah

W (Wahabi): “Tadi malam, Anda mengatakan bahwa ulama wahabi secara diam-diam melegalkan bid’ah hasanah. Padahal secara tegas mereka sangat keras menolak bid’ah hasanah. Coba Ente jelaskan bro.” MW (Mantan Wahabi): “Memang secara eksplisit ulama wahabi sangat keras menolak bid’ah hasanah. Tapi secara implicit mereka menerima bid’ah hasanah dan menganjurkan atau melegalkna, Cuma mereka tidak mau…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Mufti Wahabi Melegalkan Bid’ah Hasanah

W (Wahabi): “Tadi malam, Anda mengatakan bahwa ulama wahabi secara diam-diam melegalkan bid’ah hasanah. Padahal secara tegas mereka sangat keras menolak bid’ah hasanah. Coba Ente jelaskan bro.” MW (Mantan Wahabi): “Memang secara eksplisit ulama wahabi sangat keras menolak bid’ah hasanah. Tapi secara implicit mereka menerima bid’ah hasanah dan menganjurkan atau melegalkna, Cuma mereka tidak mau…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Mufti Wahabi Bolehkan Undangan Makanan Kematian

Suatu ketika seorang laki-laki wahabi (W) berta’ziyah ke rumah teman akrabnya, yang mantan wahabi (MW), karena salah seorang keluarganya yang meninggal dunia. Kebetulan ia berta’ziyah malam hari, bersamaan dengan berkumpulnya para tetangga yang diundang untuk tahlilan dan makan-makan. Akhirnya terjadilah dialog berikut ini: W: “Ini orang-orang berkumpul di sini untuk tahlilan dan makan-makan?” MW: “Iya”.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Mufti Wahabi Membolehkan Suguhan Makanan Ta’ziyah

Suatu ketika, seorang mantan wahabi (MW) berduka cita karena salah seorang keluarganya meninggal dunia. Lalu teman lamanya yang masih wahabi (W) datang berta’ziyah. Akhirnya si mantan wahabi yang menjadi Ahlussunnah Wal-Jama’ah ini menyuguhkan makanan bagi teman akrabnya tersebut. Ternyata, teman akrab tersebut menolaknya dan tidak mau menyantap makanan tersebut. Akhirnya terjadilah dialog seperti ini. MW:…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Wahabi-Salafi Menentang Syeikh Ibnu Taimiyah

Tak dipungkiri, banyak umat Islam resah dengan keberadaan Wahabi alias Salafy — demikian mereka menjatidirikan kelompoknya. Cara dakwah yang mereka lakukan, membuat umat Islam gerah. Mereka kerap mencela, bahkan menista ulama besar dan gerakan Islam di luar kelompoknya. Pelbagai tuduhan, hujatan, dan lontaran kata-kata kasar keluar dari mulut kaum Wahabi. Dengan enteng, mereka memberi cap-cap…

Sebarkan Kebaikan Sekarang