Analisa Imam Ghozali Tidak ahli Hadis

AL-GHOZZALI DAN ILMU HADIS Oleh: Muafa (Mokhamad Rohma Rozikin/M.R.Rozikin) *** Selain tercitra sebagai tokoh besar tasawuf dan sufi, Al-Ghozzali (wafat tahun 505 H) dicitrakan oleh sejumlah dai sebagai tokoh yang miskin ilmu hadis. Opini ini didasarkan pada ucapan Al-Ghozzali sendiri sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab “Al-Bidayah Wa An-Nihayah”. Ibnu Katsir menulis, كَانَ الْغَزَّالِيُّ…

Sebarkan Kebaikan Sekarang