Zakat Petani Tebu dan Cengkeh

Permasalahan Apakah wajib zakat bagi penanam tanaman yang bukan tanaman zakawi (seperti yang sudah di-nash) dengan tujuan diperdagangkan, seperti tanaman tebu, cengkeh dan sesamanya? Jawaban Menanam tanaman yang bukan tanaman zakawi dengan niat diperdagangkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tijaroh, maka wajib zakat seperti zakat barang dagangan. Dasar Pengambilan Dalil Busyrol Karim, II: 50 وروى أبو…

Sebarkan Kebaikan Sekarang