Jika Nabi Muhammad Adalah Rahmatan Lil’alamin, Kenapa ada Perang?

Allah swt di dalam firmannya menyifati Nabi Muhammad saw dengan Rahmat lil-alamiin وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhamma saw mengangkat senjata untuk perang dan menghalalkan rampasan perang? Ketahuilah, Apa yang telah disifatkan Allah adalah benar, Nabi Muhammad saw…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Salat perang masa kini

Di dalam kitab-kitab terdahulu banyak ulama yang menerangkan salat khauf baik di waktu menghadapi musuh atau karena yang lain dengan cara yang tertera dalam Alquran dan Hadits, diantaranya Firman Allah yang “Jika kamu dalam ketakutan, maka salatnya sambil berjalan kaki atau berkendaraan.” (Al baqarah 239). Bagaimana dengan perang yang terjadi pada masa sekarang ini, yang…

Sebarkan Kebaikan Sekarang