Dialog Syaikh al-Sya’rawi dan Pemuda Radikal

Faiq Furqon menulis : Kisah Syaikh al-Sya’rawi dan Pemuda Radikal Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi rahimahullah bercerita. Pada suatu kesempatan, saya berbincang dengan salah satu pemuda penganut Islam garis keras (ekstrimis). Saya bertanya kepadanya, “Apakah mengebom sebuah klub malam di suatu negara muslim itu halal atau haram?” Dia menjawab, “Tentu saja halal. Membunuh mereka itu boleh.”…

Sebarkan Kebaikan Sekarang