Pemalsuan Pendapat Ibnu Rajab

PEMALSUAN PENDAPAT ULAMA IMAM IBNU RAJAB OLEH ULAMA WAHABI ===================================== ☆Buku Sunnah & Bid’ah Tahunan ditulis oleh Muhammad al-Munajjid, seorang ulama asal Nejed Saudi dan diterbitkan terjemahannya oleh Pustaka AQWAM, Solo. Di dalam buku ini al-Munajjid banyak menyebut pendapat Imam Ibnu Rajab al-Hanbaly rah di dalam karya Lathaiful Ma’arif . ¤Di antara pendapat Imam Ibnu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang