Stop Infotaimen

Ngaji Ihya ke KHA. Nawawi Abd Djalil Pengasuh PP. Sidogiri Pasuruan فسِترُ العُيوب والتجاهُلُ والتغافُلُ عنها شِيمةُ أهل الدين Tidak membeberkan aib orang lain, pura-pura tidak tahu dan pura-pura lupa atas aib orang lain adalah perangai orang yang beragama (Ihya Ulumiddin, bab Adabul Ulfah wal-Ukhuwwah) — Dalam bergaul, kita diharuskan untuk tidak membuka aib orang…

Sebarkan Kebaikan Sekarang