Kisah Tawasul 3 Ulama

? TAWASSUL DAN ISTIGHATSAH 3⃣ Tiga Orang Hafizh; Al-Thabarani, Abu Al-Syaikh dan Abu Bakar Ibn Al-Muqri’ ? Tiga orang hafizh dan muhaddits terkemuka pada masanya yaitu al-Hafizh Abu al-Qasim al-Thabarani (260-360 H/874-971 M) pengarang al-Mu’jam al-Kabir, al-Mu’jam al-Ausath, al-Mu’jam al-Shaghir dan lain-lain, al-Hafizh Abu al-Syaikh al-Ashbihani (274-369 H/897-979 M) pengarang Kitab al-Tsawab dan al-Hafizh Abu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang