Pilih Rukyat atau Hisab?

Methode Hisab untuk menentukan hilal atau awal bulan (itsbat) tidak dibenarkan dalam islam. Hukumnya tidak boleh. Tetaplah RUKYAH yang digunakan untuk ITSBAT sejak era Nabi hingga hari kiamat.   Berikut saya sertakan fatwa ulama kontemporer terkemuka. PENGGALAN KUTIPAN FATWA SYAIKH BINBAZ DAN SYAIKH UTSAIMIN. Syeikh Bin Baz pernah ditanya tentang ilmu hisab yang digunakan untuk…

Sebarkan Kebaikan Sekarang