Belum selesai membaca fatihah

Selanjutnya pada rakaat ketiga atau keempat (bacaan sir), makmum belum selesai membaca fatihah, imam sudah beranjak rukuk. Apakah makmum ikut rukuk bersama imam, atau menyelesaikan dahulu bacaan fatihahnya kemudian rukuk, tetapi imam sudah i’tidal? Bagaimana pula bila bacaan fatihah makmum tersebut diawali dengan ta’awudz? Jawaban Makmum mengikuti rukuk imam meskipun dia belum selesai membaca fatihah.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang