Inilah Rahasia Huruf Al-Fatihah

Ada 7 huruf yang tidak terdapat dalam surat al-Fatihah, terkumpul dalam ucapan ثجخ زشظف: 1. Tsa’/ث, mengisyaratkan tsubur yaitu penghancuran Allah kepada orang kafir. 2. Jim/ج, mengisyaratkan jahannam. 3. Kha’/خ, mengisyaratkan khabatsah dan khasarah yaitu kehancuran atau kerugian. 4. Za’/ز, mengisyaratkan kepada zaqqum yakni pohon pahit lagi busuk yang buahnya jadi makanan penduduk neraka jahannam.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang