235 articles Syubhat Wahabi Page 20 / 24

Pendiri Wahabi Memposisikan Dirinya Sebagai Nabi?

Gambar tersebut adalah scand dari kitab Salafi-Wahabi, al-Durar al-Saniyyah, juz 1 hal. 18. “Telah benar-benar muncul Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi, sang pembaharu dan mujtahid, pada waktu di mana penduduknya lebih buruk daripada kondisi kaum Musyrikin dan ahli-kitab pada masa terutusnya Nabi , berupa syirik, banyaknya khurafat, bid’ah, kesesatan dan kebodohan yang meraja lela.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Cara Ustadz Wahabi Membodohi Umatnya Soal Bid’ah

INILAH CARA USTADZ WAHABI MEMANTAPKAN KAUMNYA BAHWA BID’AH HASANAH TIDAK ADA Ikuti dialog antara wahabi dan sunni berikut ini: Wahabi: “Bid’ah hasanah tidak ada.” Sunni: “Bid’ah hasanah ada, terbukti Khalifah Umar telah berkata, “Sebaik-baik bid’ah adalah shalat taraweh ini.” Wahabi: “Itu maksudnya bid’ah secara bahasa.” Sunni: “Apakah Anda menafsirkan pernyataan Khalifah Umar tersebut dengan pengertian…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Cara Ustadz Wahabi Membodohi Umatnya Soal Bid’ah

INILAH CARA USTADZ WAHABI MEMANTAPKAN KAUMNYA BAHWA BID’AH HASANAH TIDAK ADA Ikuti dialog antara wahabi dan sunni berikut ini: Wahabi: “Bid’ah hasanah tidak ada.” Sunni: “Bid’ah hasanah ada, terbukti Khalifah Umar telah berkata, “Sebaik-baik bid’ah adalah shalat taraweh ini.” Wahabi: “Itu maksudnya bid’ah secara bahasa.” Sunni: “Apakah Anda menafsirkan pernyataan Khalifah Umar tersebut dengan pengertian…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Firanda Mendistorsi Perkataan Imam Syafi’i Tentang Bid’ah Hasanah

Gambar tersebut adalah scand dari kitab Manaqib al-Syafi’i karya al-Imam al-Baihaqi, juz 1 hal. 469; maknanya sebagai berikut: “Dan perkara-perkara yang baru ada dua macam, yang pertama adalah yang menyelisihi al-Kitab atau as-Sunnah, atsar atau ijma’, maka ini adalah bid’ah yang sesat. Dan yang kedua adalah yang merupakan kebaikan, yang tidak menyelisihi dari salah satu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Bantahan Untuk Wahabi Yang Menolak Nama Wahabi

ULAMA WAHABI MENAMPAR KERAS KAUM WAHABI YANG MENOLAK NAMA WAHABI Kaum awam Wahabi dewasa ini banyak yang menolak nama Wahabi sebagai nama aliran mereka. Mereka mengklaim, bahwa nama mereka adalah Salafi. Padahal nama ini berkembang di kalangan Wahabi sejak tahun 1930 Masehi, sejak digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai nama gerakan pembaharuan mereka.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Bantahan Untuk Wahabi Yang Menolak Nama Wahabi

ULAMA WAHABI MENAMPAR KERAS KAUM WAHABI YANG MENOLAK NAMA WAHABI Kaum awam Wahabi dewasa ini banyak yang menolak nama Wahabi sebagai nama aliran mereka. Mereka mengklaim, bahwa nama mereka adalah Salafi. Padahal nama ini berkembang di kalangan Wahabi sejak tahun 1930 Masehi, sejak digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai nama gerakan pembaharuan mereka.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Khulafaur Rasyidin Membungkam Wahabi Yang Anti Bid’ah Hasanah

  KHULAFAUR RASYIDIN KELUARKAN KEPUTUSAN ADANYA BID’AH HASANAH, SEBAGAI TAMPARAN KERAS TERHADAP WAHABI ANTI BID’AH HASANAH Gambar dalam posting di atas adalah hadits riwayat al-Bukhari, tentang penghimpunan al-Qur’an. Riwayat tersebut membuktikan bahwa Khalifah Abu Bakar dan Umar, serta para sahabat mengakui adanya bid’ah hasanah dalam agama. Hadits tersebut artinya begini: “Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Ibnu Taimiyah Menampar Kaum Wahabi Yang Anti Bid’ah Hasanah

Gambar di atas adalah scan dari Kitab Wahabi, Majmu’ Fatawa Syaikh Ibni Taimiyah, juz 20 hal. 163, yang mengakui pembagian bid’ah menjadi dua, bid’ah hasanah dan bid’ah dhalalah. Teks tersebut, artinya begini: “Pandangan yang menyalahi nash adalah bid’ah berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Sedangkan pandangan yang tidak diketahui menyalahinya, terkadang tidak dinamakan bid’ah. Al-Imam al-Syafi’i radhiyallahu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Debat Syaikh Salim Alwan dan Abdurrahman Dimasyqiyat di Melbourne

Abdurrahman Dimasyqiyat adalah salah satu tokoh Wahhabi kelahiran Lebanon. Nama lengkapnya Abdurrahman Muhammad Sa’id Dimasyqiyat. Karya-karyanya mulai populer di kalangan Wahhabi Indonesia. Bahkan banyak pula tulisannya yang dipublikasikan melalui program software Maktabah Syamilah. Tetapi dari kalangan Wahhabi sendiri tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya Abdurrahman Dimasyqiyat. Masa lalunya penuh dengan skandal. Di setiap tempat yang…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Hakikat Istighatsah dan Tawassul

Para ulama seperti al-Imam al-Hafizh Taqiyyuddin al-Subki menegaskan bahwa tawassul, istisyfa’, istighatsah, isti’anah, tajawwuh dan tawajjuh, memiliki makna dan hakekat yang sama. Mereka mendefinisikan tawassul -dan istilah-istilah lain yang sama- dengan definisi sebagai berikut: “Memohon datangnya manfaat (kebaikan) atau terhindarnya bahaya (keburukan) kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali untuk memuliakan (ikram) keduanya”.…

Sebarkan Kebaikan Sekarang