22 articles Fiqih Zakat

Asal Muasal Zakat Profesi

Al-Quran dan Zakat Profesi Banyak yang baru tahu ternyata zakat profesi itu tidak pernah tercantum ketentuannya di dalam Al- Quran. Demikian juga tidak kita temukan ketentuannya dalam hadits nabawi. Wajar kalau sepanjang 13 abad para ulama tafsir dan fiqih tidak pernah membahasnya. Ternyata kalau kita telusuri dengan cermat, zakat profesi baru diperkenalkan pertama kali oleh…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Zakat Fitrah Dengan Uang

Assalamualaikum wr wb; Ana mau tanya bagaimana hukummya zakat fitrah dengan menggunakan uang,apakah ada qoul  dari madzhab Syafi’i yang memperbolehkannya ? sukron zazakumullah khoiron katsir FORSAN SALAF menjawab : Zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa makanan pokok daerah setempat dan tidak boleh berupa uang. Ini menurut pendapat madzhab Syafi’i. Adapun menurut madzhab Maliki, boleh mengeluarkan zakat…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

1 Sho’ = 2,7 Kg Beras

Diskripsi Hadits: Dari Anas bin Malik radhiyallaHu ‘anHu berkata; “Rasulullah ShallallaHu ‘alaiHi wa sallam berwudhu dengan satu mud dan mandi dengan satu sha’ hingga lima mud” (HR. Bukhari no. 201 dan Muslim no. 325) Dari Ibnu Umar radhiyallaHu ‘anHu berkata; “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, baik atas budak,orang…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Download Panduan Zakat Fitrah

Syarat wajib zakat fitrah : 1. Islam 2. Merdeka (bukan budak, hamba sahaya) 3. Mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan malam hari raya. Maksudnya mempunyai kelebihan dari yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, pada malam dan siang hari raya. Baik kelebihan itu berupa makanan,…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Zakat latihan dan qurban urunan

Bersama ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak pengasuh bahtsul masail. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut: Bagaimana yang sebaiknya harus kami ucapkan sebagai seorang muslim dari kalimat-kalimat ini. Contoh, kenikmatan dan rizki ini dari Tuhan Yang Maha Esa, atau dari Nya, dari Tuhan Allah swt, dari Tuhan Allah. Ada berapa macam zakat itu? bagaimana realisasinya?…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Zakat Petani Tebu dan Cengkeh

Permasalahan Apakah wajib zakat bagi penanam tanaman yang bukan tanaman zakawi (seperti yang sudah di-nash) dengan tujuan diperdagangkan, seperti tanaman tebu, cengkeh dan sesamanya? Jawaban Menanam tanaman yang bukan tanaman zakawi dengan niat diperdagangkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tijaroh, maka wajib zakat seperti zakat barang dagangan. Dasar Pengambilan Dalil Busyrol Karim, II: 50 وروى أبو…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Zakat kepada Organisasi Sosial

Permasalahan Bagaimana hukumnya zakat yang ditasyarufkan kepada masjid, madrasah, panti asuhan, yayasan-yayasan sosial, keagamaan dan lain-lain. Sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat umum? Jawaban Memberikan zakat kepada masjid, madrasah, panti asuhan, yayasan-yayasan sosial, keagamaan dan lain-lain tidak boleh. Akan tetapi ada pendapat Imam Qofal menukil dari sebagian ahli fiqih, zakat boleh ditasarufkan kepada sektor-sektor tersebut diatas,…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Zakat Bagi Yang Sudah Meninggal

TANYA Assalamu’alaikum. CN yang saya kagumi. Ana mau tanya. Apa boleh berzakat atas nama orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamu’alaikum. Rizki Pasuruan 085655564xxx   JAWAB Zakat harta hanya diwajibkan atas harta yang dimilki oleh seseorang saat masih hidup. Oleh karenanya, jika seseorang telah meninggal dunia serta sewaktu hidupnya telah membayar zakat atas harta yang…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

MEMBAYAR ZAKAT TANAMAN DENGAN UANG

TANYA Asalamu’alaikum Wr.Wb. Ustadz, boleh apa tidak, zakat mal padi diganti dengan uang karena banyak tetangga saya berzakat dengan uang supaya mudah dan rata? Apakah kacang hijau wajib di zakati? Anam Azzaivula Purwodadi 8132XXXXX   JAWAB Menurut Madzhab Syafi’i, zakat padi tidak bileh ditunaikan dalam bentuk uang. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, semua zakat harta, termasuk…

Sebarkan Kebaikan Sekarang