Berdzikir Dengan Tasbih

Anda Suka Memakai Biji Tasbih Ketika Berdzikir? ini dalilnya

syaikh-maulana-dzikir2-buka-aura-insani
1.IQRARNYA NABI S.A.W. TERHADAP TASBIH DARI BIJI KURMA

# imam At-Tirmidzy , Imam Hakim dan Imam Thobrani dalam mu’jamul kabir meriwayatkan dari shofiyyah r.a.ha ia berkata :

عن صفية رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال : يا بنت حيي ما هذا ؟ قلت أسبح بهن قال : قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا قلت : علمني يا رسول الله قال : قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء
هذا حديث صحيح الإسناد

Artinya : Rasulullah s.a.w masuk menemuiku, di hadapanku ada empat ribu biji kurma yang biasa aku gunakan untuk bertasbih, Rasulullah s.a.w bersabda : apa ini wahai putri Huyay ?”
Akupun berkata : ini kugunakan untuk bertasbih,” Rasulullah s.a.w bersabda : sungguh sejak aku berdiri dihadapanmu, aku telah bertasbih lebih banyak dari jumlah biji-biji ini,” Akupun berkata kepada Rasulullah : Ajarkanlah ysng kau baca tersebut kepadaku wahai rasulullah.” Beliau pun bersabda : “bacalah

سبحان الله عدد ما خلق من شيء

“maha suci Allah sejumlah sesuatu yang telah Ia ciptakan”
Hadist ini shohih sanadnya

2.IQRAR NYA NABI S.A.W TERHADAP TASBIH DARI BATU

Imam Abu Daud, Imam Turmudzy, Imam Nasa’I, dan Imam Ibnu majah, Ibnu Hibban serta Hakim telah meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqas r.a, ia bersama rasulullah masuk berkunjung ke rumah seorang perempuan, dihadapan perempuan itu ada banyak biji kurma atau kerikil yang ia gunakan untuk bertasbih, Rasulullah s.a.w pun bersabda : Maukah engkau kuberi sesuatu yang lebih ringan untukmu atau lebih afdhal ? ucapkanlah :

سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ماخلق ، والله أكبر مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا حول ، ولا قوة إلا بالله مثل ذلك »

“subhanallah sejumlah yang Allah ciptakan di langit, subhanallah sejumlah yang Allah ciptakan di bumi, subhanallah sejumlah yang ia ciptakan antara keduanya,subhanallah sejumlah semua yang telah ia ciptakan . Allahu akbar sejumlah itu juga, laa ilaaha illallah sejumlah itu juga , Alhamdulillah sejumlah itu juga, laa haula walaa quwwata illa billah sejumlah itu juga” .
{sanad hadist ini shohih}

Keterangan :
~Dari dua hadist yang kita sebutkan nabi melihat sahabat sedang memakai biji tasbih dan nabi tidak melarang mereka untuk memakai biji tasbih tersebut sebagai alat untuk menghitung dzikir .Ini menunjukkan bahwa berdzikir dengan menggunakan biji tasbih tidak dilarang bahkan sunnah karena hal tersebut termasuk taqrir (ketetapan) dari nabi.

~Nabi menawarkan dan mengajarkan zikir tersebut dalam rangka mengajarkan yang lebih utama bukan melarang perbuatan sahabiyah yang berdzikir menggunakan biji tasbih.
~Kesunnahan memakai biji tasbih karena dari kalangan sahabat pun banyak yang menghitung dzikir dengan biji tasbih

Sebagai tambahan dalil saya akan paparkan beberapa sahabat yang memakai biji tasbih ketika berdzikir :

1.Tasbih abu shofiyyah dalam kitab mu’jamus shohabah Al-Baghawi dan tarikh Ibnu Asakir riwayat baqiyah bahwa ia bercerita tentang Abu Shofiyyah mantan budak Nabi s.a.w : “setiap hari diletakkan di hadapan Abu Shofiyyah tikar dari kulit dan sebuah bakul berisi banyak batu kerikil, ia bertasbih menggunakannya hingga pertengahan siang,setelah itu ia bangkit.Apabila ia telah selesai mengerjakan shalat dzuhur maka ia akan bertasbih hingga sore hari.

2.Tasbih Sa’ad Bin Abi Waqqash r.a. imam Ibnu saad meriwayatkan dari Hakim bin Dailam : sesungguhnya Saad Bin Abi Waqqash r.a menggunakan batu-batu kecil.
Ibnu sa’ad menyebutkan riwayat ini dalam Thobaqat Kubro.

3.Tasbih Abu Hurairoh r.a benang bersimpul seribu terdapat di dalam kitab zawaiduz zuhd ,Abdullah bin Imam Ahmad Bin Hambal meriwayatkan dari jalur Nu’aim bin Muharrir Bin Abi Hurairoh dari kakeknya bahwasanya ia (abu hurairoh) mempunyai suatu benang yang disimpul seribu, ia tidak tidur kecualisudah bertasbih dengannya. Hadist ini jugadisebutkan dalam kitab hilyatul aulia oleh Abu Nu’aim.

4.Tasbih Abu Darda’ r.a, Imam ahmad menyebutkan dalam kitab Zuhd : Abu Darda’ punya banyak biji kurma ajwa dalam sebuah kantung penyimpanan, apabila ia sholat subuh maka ia akan mengeluarkan biji-biji kurma tersebut satu persatu dari tempatnya, ia bertasbih menggunakannya sampai semua biji dalam kantung penyimpanan itu habis.

5.Tasbih Abu Sa’id Al-khudry : Ibnu Abi Syaibah menceritakan bahwa Abu Sa’id Al-Khudry bertasbih menggunakan batu-batu kecil . disebutkan dalam kitab Al-Mushonnaf.

keterangan :
~ memang yang disebutkan adalah biji kurma, kerikil,tali yang memiliki simpul.Namun, makna dari semua yang diriwayatkan adalah para sahabat menghitung dzikir mereka dengan menggunakan alat bantu.

~ Riwayat para sahabat banyak yang berdzikir menggunakan alat yang dikenal dengan tasbih pada zaman sekarang menunjukkan kesunnahannya dan hal tersebut adalah perkara yang layak untuk ditiru.

wallahu a’lam

Sebarkan Kebaikan Sekarang
loading...

Ustadz M. Hasan Hasbullah

Ustadz M. Hasan Hasbullah has written 78 articles

pelayan ilmu asli keturunan madura yang lahir di jakarta tahun 1985,punya nama asli Muntahal A'la pernah menimba ilmu di pon-pes Al-Fatah temboro,karas magetan pimpinan K.H.Uzairon Thaifur Abdillah th.1997-2006 lalu melanjutkan kembali ke ma'had 'aly Az-Zein kp.pulekan ciampea Bogor pimpinan As-Syeikh Muhammad nuruddin Marbu Al-banjary Al-Makky th.2006-2010.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>