Avatar

KH. Thobary Syadzily has written 70 articles

Beliau adalah Cicit dari Syaikh Nawawi Banten yang sangat gigih berdakwah untuk Islam Ahlusunnah Waljamaah

Tafsir QS. Thaha : 5 Tentang Makna Istawa

Oleh: KH. Thobary Syadzily  Di dalam “Tafsir Ruhul Bayan” jilid 5 halaman 313 (lihat pula tulisan yang ada di foto) diterangkan bahwa arti استوى dalam ayat الرحمن على العرش استوى (Q.S. Thaha {20}: 5) adalah menguasai, bukan menetap atau bersemayam, dengan keterangan sebagai berikut: اعلم أن العرش سرير الملك و الاستواء الاستقرار و المراد به…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Aqidah 50 Ahlussunnah Wal Jama’ah

Senarai kitab-kitab tauhid/ aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah asli 100% Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah terdiri dari 50 aqidah, di mana yang 50 aqidah ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu 1. Aqidah Ilahiyyah (عقيدة الهية) dan 2. Aqidah Nubuwwiyah (عقيدة نبوية). Adapun Aqidah Ilahiyyah terdiri dari 41 sifat, yaitu: =============================== a. 20 sifat yang wajib…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Hati-hati dengan Kitab Fathul Majid Versi Wahabi!

Terjemah Kitab Fathul Majid Wahabi Inilah kitab tauhid Wahabi / Salafi, “Fathul Majid” karya Syeikh Abdurrahman bin Hasan Alusy Syeikh (bukan kitab tauhid “Fathul Majid” karya Syeikh Nawawi Al-Bantani), yang merujuk kepada akidah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab (pendiri Wahabisme dari Najd – Saudi Arabia).  Akidah Wahabi / Salafi ini bertumpu pada tiga…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Kisah Abuya Dimyathi, Dikira Bungkusan Roti Ternyata Uang

  Ziarah ke makam Abuya Dimyathi Pada suatu hari ada seorang tamu silaturrahim ke Abuya Dimyathi (Mbah Dim) Cidahu Pandeglang Banten. Tamu itu memberikan sebuah bungkusan kepada beliau. Dikira beliau bungkusan itu berisi roti, sehingga beliau berkata: Alangkah enak sekali roti ini seandainya saya makan untuk buka puasa nanti ! Setelah selesai bersilaturrahim, kemudian tamu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Pembagian Bid’ah Menurut Imam ‘Izzuddin bin Abdussalam

Oleh: KH. Thobary Syadzily  Di dalam kitab “Qawa’idul Ahkam fi Mashalihul Anam” karya Imam ‘Izzuddin bin Abdussalam (wafat 660 H/ 1262 M) cetakan “Al-Maktabah Al-Husainiyah” Mesir tahun 1353 H / 1934 M juz 2 halaman 195 diterangkan sebagai berikut: Artinya: “Bid’ah adalah suatu pekerjaan yang tidak dikenal di zaman Rasulullah saw”. Bid’ah terbagi ke dalam…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

55 Dalil Kesesatan Wahabi

Ada 55 dalil untuk membongkar ajaran sesat Wahhabi yang membahayakan bagi ummat Islam, yaitu: 1. Allah bersemayam di atas ‘arsy seperti akidahnya kaum Yahudi. 2. Golongan yang beriman kepada setengah ayat Al-Qur’an dan kafir dengan setengah ayat Al-Quran yang lain. 3. Golongan yang menolak Takwil pada setengah ayat, dan membolehkan Takwil pada setengah ayat yang…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Hukum Mengamalkan Hadits Dha’if

Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam, yang fungsinya menjelaskan, mengukuhkan dan ‘melengkapi’ firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an. Di antara berbagai macam hadits, ada istilah Hadits Dha’f. Dalam pengamalannya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian kalangan ada yang tidak membenarkan untuk mengamalkan Hadts Dha’if. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Hadits tersebut bukan…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Perhakiman Cabang Tafsir Al-Qur’an

PERHAKIMAN CABANG TAFSIR AL-QUR’ANOleh: Thobary Syadzily A. NORMA PENILAIANNorma penilaian cabang Tafsir Al Qur’an adalah ketentuan penilaian tentang pernampilan peserta yang meliputi :1. Bidang dan materi yang dinilaia. Bidang Tahfizh1) Tahfizh2) Tajwid3) Fashahah b. Bidang Tafsir1) Mufradat (kosa kata/Vocabulary)2) Munasabat al ayat/Sbab Nuzul/Korelasi/Sabab Nuzul / Correlation/Couses of Nuzul3) Mudar al Ayat, Wawasan, Durus dan Kesimpulan,…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Ebook Link :: Kitab Zadul Muslim

KITAB HADITS “ZADUL MUSLIM”, ITTIFAQBUKHORI & MUSLIM PERPUSTAKAAN PRIBADI (PRIVATE LIBRARY) THOBARY SYADZILY AL-BANTANI: Nama kitab: Zadul Muslim (5 jilid)Karya: Al-Hafiz Sayyid Muhammad Habibullah,terkenal dengan nama Abu Al-JakniTahun wafat: 1363 H / 1944 M Masalah: Hadits yang sudah disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim Isi hadits: Memuat 1300 hadits berikut penjelasannya secara panjang lebarPenerbit:…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Hukum dan Fungsi Ziarah Kubur

Oleh: Thobary Syadzily Hukum ziarah kubur termasuk sunnah Nabi saw dan mempunyai beberapa fungsi, sebagaimana diterangkan di dalam kitab ” فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ” (Faidul Qadir Syarhul Jami’ish Shagir min Ahaditsil Basyirin Nadzir) karya Syeikh Muhammad Abdur Ra’uf Al-Munawi jilid 4 halaman 67, cetakan Dar el-Fikar dalam menjelaskan maksud…

Sebarkan Kebaikan Sekarang