I’tikaf ditanah Wakaf

Permasalahan Ada tanah wakaf untuk masjid, bolehkah dipakai untukI’tikaf? Jawaban Apabila tanah yang dimaksud wakif itu adalah “aku jadikan tanah ini sebagai masjid” maka walaupun belum dibangun masjid, I’tikaf di atas tanah tersebut hukumnnya sah. Tetapi apabila yang dimaksud wakaf tersebut adalah tamlikkepada masjid dan oleh nadzir belum (tidak diresmikan) atau belum dibangun masjid. Maka…

Sebarkan Kebaikan Sekarang