Bagaimana Cara Supaya Khusyu’ Dalam Shalat?

Seseorang bertanya kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. “Bagaimana agar kita boleh khusyu’ dalam solat?” Lalu Sayyidil Habib Umar bin Hafidz menjawab: ” Seseorang di katakan khusyu’ jika memenuhi 6 syarat ini, yaitu: 1. (Hudurul Qolb) Hadirnya hati. 2. (Tafahhumul Ma’ani) Memahami erti atas apa yang kita katakan dan yang kita…

Sebarkan Kebaikan Sekarang