Runtuhnya Bid’ah Dunia

Runtuhnya Bid’ah Dunia Oleh  : al-fadhil ust Habiburrahman Hasbullah Alih bahasa : M. Hasan Hasbullah. Tersebar di kalangan mereka bahawa “bid’ah” itu hanyalah ada pada urusan “ibadah”.  Pada selain urusan ibadah mereka kira tidak ada bid’ahnya. Mereka sentiasa menyatakan bahwa: Ibadah itu tak boleh diubah, ditambah, dikurangi atau dibuat-buat sendiri, kesemuanya mesti ada dalil khusus dari…

Sebarkan Kebaikan Sekarang