Hukum Bersumpah Dalah Hati

PERTANYAAN : > Polem Useuman Assalamu’alaikum. Jika seorang bersumpah denga tidak melafazkan, tapi berkata dalam hati, misalnya dia berkata dalam hati “saya bersumpah tidak merokok selama seminggu”. Apakah sah sumpahnya ? JAWABAN : > Al Murtadho Sumpah yang diucapkan di dalam hati tidak sah dan tidak dianggap sumpah. Lihat Al Mausu’ah al Fiqhiyyah juz 7…

Sebarkan Kebaikan Sekarang