ustadz Idrus Ramli

ustadz Idrus Ramli has written 142 articles

Aktivis Bahtsul Masail NU, Dewan Pakar ASWAJA Center PWNU Jawa Timur, dan Pengasuh Pondok Pesantren al-Hujjah, Jember dan Jambi

Kesimpulan Hukum Ucapan SELAMAT NATAL

Sebelum menjelaskan hukum ucapan selamat natal, ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan; Pertama, ucapan selamat biasanya diucapkan ketika seseorang bersuka cita atau menerima kesenangan yang dibenarkan dalam agama seperti ketika hari raya idul fitri, kelahiran anak, pernikahan dan lain-lain. Hal ini seperti kita baca dalam kitab Wushul al-Amani fi Ushul al-Tahani, karya al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi,…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Dialog Shalat Taraweh Paling Hangat dan Penuh Ilmu

DIALOG TENTANG SHALAT TARAWEH, 23 ATAU 11 RAKA’AT? SOAL: Ada anggapan dari segelintir orang bahwa mayoritas umat Islam shalat tarawehnya tidak sesuai dengan Sunnah, karena melakukannya dalam 20 raka’at, bukan 8 raka’at. Bagaimana tanggapan Anda? JAWAB: Justru anggapan segelintir orang tersebut yang keliru. Sejak masa Khulafaur Rasyidin shalat taraweh dilaksanakan dalam 20 raka’at, ditambah 3…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Puasa Rajab Tidak Bid’ah, Tetapi Sunnah

Bulan ini kita telah memasuki dalam bulan Rajab. Tidak sedikit kaum Muslimin di Indonesia, yang mentradisikan puasa Sunnah ketika memasuki bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab. Persoalannya, setelah merebaknya aliran Salafi-Wahabi di Indonesia, beragam tradisi ibadah dan keagamaan yang telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Nusantara, seperti puasa Sunnah di bulan Rajab selalu dipersoalkan oleh mereka…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Kisah Tawasul 3 Ulama

? TAWASSUL DAN ISTIGHATSAH 3⃣ Tiga Orang Hafizh; Al-Thabarani, Abu Al-Syaikh dan Abu Bakar Ibn Al-Muqri’ ? Tiga orang hafizh dan muhaddits terkemuka pada masanya yaitu al-Hafizh Abu al-Qasim al-Thabarani (260-360 H/874-971 M) pengarang al-Mu’jam al-Kabir, al-Mu’jam al-Ausath, al-Mu’jam al-Shaghir dan lain-lain, al-Hafizh Abu al-Syaikh al-Ashbihani (274-369 H/897-979 M) pengarang Kitab al-Tsawab dan al-Hafizh Abu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Ikut Rasulullah Apa Ikut Imam Syafii?

IKUT IMAM SYAFI’I APA IKUT RASULULLAH? Diantara ciri khas Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah mengikuti pola bermadzhab dalam amaliah sehari-hari terhadap salah satu madzhab fiqih yang empat, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Bahkan menurut al-Imam Syah Waliyullah al-Dahlawi (1110-1176 H/1699-1762 M), pola bermadzhab terhadap suatu madzhab tertentu secara penuh telah dilakukan oleh mayoritas kaum…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Ibnu Taimiyah Anjurkan Maulid Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual

IBNU TAIMIYAH BUNGKAM WAHABI YANG ANTI MAULID Gambar tersebut ada scan dari kitab Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim, karya Ibnu Taimiyah, hal. 621, yang membolehkan dan menganjurkan Maulid. Hal ini berarti membungkam kaum Wahabi yang membid’ahkan dan mengkafirkan perayaan Maulid. DIALOG SUNNI VS WAHABI SEPUTAR MAULID Wahabi: “Mengapa Anda mengerjakan Maulid. Padahal itu bid’ah.” Sunni: “Maulid itu…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Dalil-dalil Keutamaan Malam Nisfu Sya’ban

Setiap malam nishfu Sya’ban, kaum Muslimin di Indonesia meramaikannya dengan beragam tradisi, seperti selamatan bersama, yang disebut dengan istilah ruwahan, menunaikan shalat sunnah baik secara berjamaah maupun sendirian, membaca surat Yasin dan diakhiri dengan doa. Adakah hadits shahih yang dapat dijadikan hujjah dalam menghidupkan malam Nishfu Sya’ban dengan aneka ragam amal shaleh? Mengingat kaum Salafi-Wahabi…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Ibnu Taimiyah Menganjurkan Tahlilan

Ibnu Taimiyah (Tuan Guru Wahabi) Menganjurkan Tahlilan, Mempermalukan Wahabi yang Anti Tahlilan   Gambar di atas adalah scand dari Kitab Majmu’ Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam kaum Wahabi, juz 22 hal. 520: “Ibn Taimiyah ditanya, tentang seseorang yang memprotes ahli dzikir (berjamaah) dengan berkata kepada mereka, “Dzikir kalian ini bid’ah, mengeraskan suara yang kalian…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Mungkinkah NU dan Wahabi Bersatu?

NU – WAHABI BERSATU, MUNGKINKAH? Wawancara Dengan Situs www.islampos.com di Ruang Khalid bin al-Walid, az-Zikra, Sentul Bogor. Pada tanggal 22 Pebruari 2015 yang lalu, saya diundang az-Zikra, majlis dzikir pimpinan Ustadz Arifin Ilham, di Bogor, untuk menjadi salah satu pembicara dalam acara Tabligh Akbar. Sepertinya dalam acara tersebut juga melibatkan orang-orang Wahabi. Dalam acara yang…

Sebarkan Kebaikan Sekarang

Bagaimana Hukum Shalat Rabo Wekasan

  Bagaimana Hukum Shalat Rabo Wekasan Pertanyaan Shalat rebo wekasan dan rangkainnya, bagaimana hukumnya menurut fuqoha dan menurut ulama sufi? Jawaban Menurut fatwa Rais Akbar Almarhum Asyaikh Hasim Asy’ari tidak boleh. Shalat rebo wekasan karena tidak masyru’ah dalam syara’ dan tidak ada dalil syar’i. adapun fatwa tersebut sabagaimana dokumen asli yang ada pada cabang NU…

Sebarkan Kebaikan Sekarang